Priser

Grundtimpeng är 370 kr + moms. Beroende på uppdragets art och storlek görs alltid en individuell bedömning efter konsultation på plats. Fastpris kan lämnas vid större arbeten.

Konsultation ingår vid överrenskommelse om uppdrag. Övrig rådgivning debiteras efter överrenskommen taxa.

Maskinhyra och milersättning/restid tillkommer.

Vid uppdrag där jag anlitar sammarbetspartners eller underentreprenörer gäller deras pris för de tjänster de utför.

Privatpersoner (boende i Sverige) kan i vissa fall  göra avdrag för hushållsnära tjänster (RUTavdrag), se skatteverkets hemsida för mer information eller kontakta mig.

Hem

Tjänster

Priser

Kontakt

Min musik

Länkar

Bilder